Boulevard Paulus Loot

Wist je dat? Deel 3: Boulevard Paulus Loot in Zandvoort is vernoemd naar de Heer van Zandvoort

Boulevard Paulus Loot
Paulus Loot 1673 – 1753

Plaatsnaamkunde is de wetenschap die plaatsnamen opspoort en verklaart. Met een straatnaam worden straten, wegen, lanen en dergelijke aangeduid. Maar een straatnaam dient ook ter oriëntatie en voor het vormen van een adres. Haarlem105 gaat op zoek naar de historie en het verhaal achter straatnamen in Zuid-Kennemerland.

Door Ton de Groot

Open Street Map

Boulevard Paulus Loot
De zuid boulevard in Zandvoort is vernoemd naar Paulus Loot Heer van Zandvoort. De Boulevard Paulus Loot loopt van de Boulevard de Favauge in het centrum tot aan het meest zuidelijke puntje van het dorp. Daar gaat het in de bocht over in de Brederodestraat. Aan het einde van de negentiende eeuw wordt het eerste deel van de zuid boulevard aangelegd en krijgt de naam Paulus Lootstraat. Na de eeuwwisseling wordt deze verlengd tot aan de Prins Mauritsstraat. Bij de aanleg van het laatste deel verandert de naam in Boulevard Paulus Loot. De Boulevard Paulus Loot ligt op het duin parallel aan het strand en de zee. In het eerste deel staat het Casino en tot aan de Thorbeckestraat vinden we er appartementen. Voor het overige is de boulevard bebouwd met vrijstaande villa’s. De stedenbouwkundige afronding van het dorp vormt het appartementencomplex Nieuw Duynen.

Heer van Zandvoort
De titel Heer van Santvoort krijgt Paulus Loot door de aankoop van de Ambachtsheerlijkheid Santvoort in het begin van de achttiende eeuw. De welgestelde Amsterdamse handelaar koopt ook drie duinen in Zandvoort en de Heerlijkheden Schoten, Haarlemmerliede, Noord-Schalkwijk, Akendam en Hofambacht. Daardoor verkrijgt hij ook daarvan de titel “Heer van.” Tot de bestuursverantwoordelijkheid van De Ambachtsheer behoort onder andere het goedkeuren van benoemingen van notabelen in het Ambacht. Heer van Zandvoort blijft Paulus Loot tot aan zijn dood. In die periode ontwikkelt zich de handel van Zandvoort naar de andere kustplaatsen langs de Noordzee. Door ook andere gronden aan te kopen groeit Zandvoort uit tot het gebied van de huidige gemeente. De dorpskerk laat de gelovige Ambachtsheer op zijn kosten grondig restaureren.

Historie

In de periode van het leven van Paulus Loot was Nederland nog De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In die periode zijn we een belangrijke politieke en economische macht in de wereld.
De globaliserende wereldhandel biedt in de achttiende eeuw mogelijkheden voor Nederlandse kooplui om internationaal handel te drijven.

Paulus Loot
De Amsterdamse Paulus Loot handelt in alles waar hij geld mee verdient: wapens, diamanten, juwelen en aandelen. Maar hij is ook de eerste koopman die een complete houtzaagmolen levert aan Portugal. De in Nederland gebouwde molen wordt als bouwpakket naar Portugal verscheept en daar door Nederlandse molenbouwers opgebouwd. Als commissaris van de Staten Generaal in Lissabon is Loot op de hoogte van de Portugese politieke en militaire zaken en behartigt hij onze handelsbelangen. Ook is hij bankier met goede relaties aan het hof van Portugal. Hij verstrekt geldleningen ook aan de koning van Portugal.

Nadat zijn eerste vrouw jong is overleden hertrouwt Paulus Loot op latere leeftijd. Uit zijn eerste huwelijk heeft hij een zoon Paulus Loot Heer van Santvoort junior. Uit zijn tweede huwelijk zijn twee kinderen geboren.
Bij de Promotien van de Universiteit Utrecht wordt Paulus Loot op 15 januari 1731 vernoemd. In latere documenten voert hij de titel Mr.
Bij zijn overlijden blijkt hoe rijk Paulus Loot is geworden. Geboren in een doorsnee familie is hij uitgegroeid tot een van de nieuwe rijken van ons land. Naast een grote som aan contant geld, juwelen en waardenpapieren bezit hij veel onroerend goed en meerdere buitenplaatsen. In Haarlem aan de Schoterweg nabij de Kleverlaan laat De Heer van Zandvoort de buitenplaats Het Klooster aanleggen.  Tot zijn overlijden woont hij daar. Paulus Loot is begraven in een marmeren graftombe in de Hervormde Kerk in Zandvoort.